Hoppa till innehållet

Garanti & Servicevillkor

Garantin gäller endast fabrikations- och materialfel. Garantin gäller från produktens ursprungliga inköpsdatum. Inköpskvittot måste uppvisas för att garantin ska gälla. Garantin gäller endast produktens ursprungliga köpare och kan inte överlåtas. Anmälan av ärendet skall göras inom skälig tid (max 2 mån) efter det att felet upptäckts. Om sådan anmälan ej görs, trots att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet, förlorar köparen rätten att åberopa garantin.

Brom får aldrig användas i produkterna. Brom fräter sönder spabadet/bubbelbadkarets ingående delar. Om Brom används med påföljd av ingående delar tar skada omfattas detta inte av garantin.

Garantier gäller från inköpsdatum under förutsättning av instruktioner avseende installation och drift i bruksanvisning följs. Våra spabad/bubbelbadkar är för privatbruk och garantien gäller ej vid kommersiell användning.

Indirekt skada på person eller egendom som uppstått på grund av fel på produkt täcker inte garantin. Garantin gäller inte för skador orsakade av strömavbrott, frost i rörsystemen, pump eller värmare.

Spabadens lock, kuddar & filter omfattas inte av garantin då dessa är förbrukningsartiklar.

Skal garanti – 5 år
Garanti lämnas på att skalet är färgäkta, inte gulnar eller missfärgas samt att det inte uppstår sprickbildningar.

Fullservice garanti – 2 år
Fullservice garanti lämnas på att samtliga ingående komponenter i 2 år.

Komponentgaranti – 3 år
Komponentgaranti lämnas på samtliga ingående komponenter i 3 år. Ny reservdel skickas kostnadsfritt. Reparation utförs av kund.

Reservdelsgaranti – 10 år
Garanti lämnas på att reservdelar till våra spabad/bubbelbadkar/badkar finns att köpa i 10 år.

Felanmälan
Garantin gäller endast tillsammans med kvitto eller betald faktura. Vid åberopande av garanti skall anmälan göras skriftligen till support@comfornette.se

Servicevillkor
Vid Service eller Garantiärende måste produkten vara tillgänglig.