Gå til innhold

Retningslinjer for personvern

Personopplysninger

Hos Comfornette bryr vi oss om personvernet ditt og streber etter å alltid beskytte personopplysningene dine på best mulig måte i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om beskyttelse av personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvilken informasjon Comfornette samler inn og hvordan den brukes. Ved å godta retningslinjene på Comfornettes nettsted (heretter kalt "nettstedet"), i forbindelse med kjøp eller innsending av informasjon, samtykker du til vår behandling av personopplysningene dine i samsvar med teksten nedenfor.

Personopplysninger vi behandler

Comfornette vil behandle personopplysningene du oppgir eller har oppgitt til oss for å administrere dine kjøp og oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde. Comfornette behandler følgende personopplysninger:

Personopplysninger
Fornavn og etternavn
E-postadresse
Kjøps-, betalings- og ordrehistorikk
Leveringsadresse
IP-adresse
Telefonnummer

Slik bruker vi personopplysningene dine

De innsamlede personopplysningene kan brukes til identifisering, direkte markedsføring, kundeundersøkelser, nyhetsbrev og statistiske formål. Opplysningene kan også brukes til utsendelser, tekstmeldinger og e-post, samt til markedsføring og informasjon per telefon, dersom du ikke har motsatt deg dette. Du kan når som helst kontakte oss for å stoppe all slik markedsføring til deg som kunde.

Videre kan opplysningene brukes til å analysere kjøpsvaner med sikte på å gi deg som kunde relevant informasjon, en forbedret brukeropplevelse på nettstedet og tilpasset informasjon for markedsføringsformål. Behandling med det formål å forbedre betalingsløsninger og betalingsprosesser kan innebære behandling der personopplysningene dine, inkludert personnummeret ditt, overføres til tredjepartsleverandører for bruk som grunnlag for analyse. Personopplysningene dine kan også kombineres med opplysninger fra andre registre, for eksempel kredittregistre.

Personnummeret ditt kan behandles i forbindelse med kjøp på vegne av (eller som følge av forespørsler fra) betalings- og kredittforetak som trenger det til kredittopplysningsformål.

Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

For å sikre personopplysningene vi behandler, har vi truffet flere sikkerhetstiltak: Vi har innført sikkerhetsprosedyrer og tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysningene dine, for eksempel nettlesersertifiseringsteknologi. Videre har vi egnede brannmurer og antivirusprogramvare for å beskytte og forhindre uautorisert tilgang til nettverket. Tilgangen til områdene der personopplysninger lagres, er begrenset, og det kreves identifikasjon av de ansatte for å få tilgang.

Comfornette bruker også blant annet SSL (Secure Socket Layer) som er en protokoll for sikker overføring av data over Internett (eller andre nettverk). Som kunde må du kontrollere at SSL ikke er slått av i nettleserinnstillingene. For å forhindre uautorisert tilgang ved behandling av betalings- eller kredittkortnummeret ditt, brukes også enveiskryptering.


Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Hvis du godtar å være registrert kunde/medlem av Comfornette, beholder vi opplysningene dine til du selv melder deg ut - det kan du gjøre når som helst. Hvis du ikke har registrert deg som kunde/medlem, oppbevarer vi kundeopplysningene dine så lenge det er nødvendig for at vi eller våre samarbeidspartnere skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg, for eksempel i forbindelse med leverings- eller garantiforpliktelser.

Opplysningene dine vil aldri bli lagret lenger enn det som er tillatt i henhold til gjeldende personopplysningslovgivning.

Tilgang til, oppdatering og korrigering av personopplysningene dine

I samsvar med gjeldende personopplysningslovgivning har du rett til én gang per kalenderår å bli informert gratis om hvilke personopplysninger som behandles om deg, uavhengig av hvordan de ble samlet inn. Du kan få tilgang til denne informasjonen ved å sende inn en skriftlig forespørsel til oss. Denne forespørselen må sendes per post - signert av deg personlig - i samsvar med gjeldende lovgivning om personopplysninger. Forespørselen skal sendes til den fysiske adressen som er angitt på nettstedet, og kan ikke sendes via e-post.

Vi ønsker å sikre at personopplysningene dine er nøyaktige og oppdaterte. Hvis noen av opplysningene du har oppgitt endres, for eksempel hvis du endrer e-postadresse, navn eller betalingsopplysninger, kan du oppdatere dem ved å sende en e-post til . Du kan når som helst be om retting, blokkering eller sletting av personopplysningene dine.

Hvis du har motsatt deg direkte markedsføring, vil personopplysningene dine ikke bli behandlet til dette formålet. Du har rett til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger. Du kan velge å begrense tilbaketrekningen til deler av behandlingen, for eksempel direkte markedsføring.

Endringer i personvernreglene

Comfornette forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen når som helst i den grad slike endringer er nødvendige for å håndtere forstyrrelser eller for å overholde nye juridiske eller tekniske krav. Eventuelle endringer i denne personvernerklæringen vil bli lagt ut på nettstedet.

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert: 22-11-10