Gå til innhold

Garanti- og servicevilkår

Garantien gjelder kun produksjons- og materialfeil. Garantien gjelder fra den opprinnelige kjøpsdatoen for produktet. Kjøpskvitteringen må fremvises for at garantien skal være gyldig. Garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen av produktet og kan ikke overføres. Saken må meldes innen rimelig tid (maksimalt 2 måneder) etter at feilen er oppdaget. Hvis slik melding ikke gis, til tross for at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, mister kjøperen retten til å påberope seg garantien.

Brom må aldri brukes i produktene. Brom korroderer komponentene i spabadet/boblebadet. Hvis brom brukes med den konsekvens at komponentene skades, dekkes ikke dette av garantien.

Garantiene er gyldige fra kjøpsdatoen forutsatt at instruksjonene for installasjon og bruk i brukerhåndboken følges. Våre badestamper er til privat bruk, og garantien gjelder ikke for kommersiell bruk.

Indirekte skade på person eller eiendom forårsaket av produktfeil dekkes ikke av garantien. Garantien dekker ikke skader forårsaket av strømbrudd, frost i rør, pumpe eller varmeapparat.

Dekselet til massasjebadet, pads og filtre dekkes ikke av garantien, da dette er forbruksvarer.

Shell-garanti - 5 år

Garantien er forutsatt at skallet er fargefast, ikke gulner eller misfarges og ikke sprekker.

Full servicegaranti - 2 år

Full servicegaranti gis på alle komponenter i 2 år.

Komponentgaranti - 3 år

Komponentgaranti gis på alle komponenter i 3 år. En ny reservedel vil bli sendt gratis. Reparasjoner utføres av kunden.

Garanti på reservedeler - 10 år

Det gis 10 års garanti på tilgjengeligheten av reservedeler til våre badestamper/boblebad/badekar.

Feilrapport

Garantien er kun gyldig med kvittering eller betalt faktura. For å gjøre krav under garantien, vennligst send en skriftlig melding til support@comfornette.se

Tjenestevilkår

Ved service- eller garantikrav må produktet være tilgjengelig.