Gå til indhold

Garanti og Servicebetingelser

Garantien gælder kun for fabrikations- og materialefejl. Garantien gælder fra produktets oprindelige købsdato. Kvittering skal fremvises for, at garantien kan gælde. Garantien gælder kun produktets oprindelige køber og kan ikke overdrages. Meddelelse om problemet skal ske inden for rimelig tid (maksimalt 2 måneder) efter, at fejlen er opdaget. Hvis en sådan meddelelse ikke foretages, selvom køberen har opdaget eller burde have opdaget fejlen, mister køberen retten til at påberåbe sig garantien.

Brom må aldrig anvendes i produkterne. Brom ætser dele af spabadet/boblebadkarret. Hvis Brom anvendes med skade på dele, er dette ikke omfattet af garantien.

Garantier gælder fra købsdatoen under forudsætning af, at installations- og driftsinstruktionerne i brugervejledningen følges. Vores spabade/boblebadkar er til privat brug, og garantien gælder ikke for kommerciel brug.

Indirekte skader på person eller ejendom, der skyldes fejl på produktet, er ikke dækket af garantien. Garantien dækker ikke skader forårsaget af strømafbrydelser, frost i rørsystemerne, pumpe eller varmelegeme.

Spabad cover, puder og filtre er ikke omfattet af garantien, da disse er forbrugsvarer.

Skalgaranti - 5 år
Garanti gives på, at skallen er farveægte, ikke gulner eller misfarves og at der ikke opstår sprækker.

Fuld servicegaranti - 2 år
Fuld servicegaranti gives på alle indgående komponenter i 2 år.

Komponentgaranti - 3 år
Komponentgaranti gives på alle indgående komponenter i 3 år. Ny reservedel sendes gratis. Reparation udføres af kunden.

Reservedelsgaranti - 10 år
Garanti gives på, at reservedele til vores spabade/boblebadkar/badekar kan købes i 10 år.

Fejlmelding
Garantien gælder kun sammen med kvittering eller betalt faktura. Ved påberåbelse af garantien skal meddelelse ske skriftligt til support@comfornette.se

Servicevilkår
Ved service eller garantisager skal produktet være tilgængeligt.